โยคะท่องเที่ยว ประเทศอินเดีย ปี 2562

กิจกรรม

3-30 มีนาคม 2562 โรงเรียนอนันดาโยคะ พาราไดซ์เชียงใหม่ได้นำนักเรียนจากประเทศไทย จำนวน 20 คนไปอบรมคอร์สครูโยคะ 200 ชั่วโมง ณ. โรงเรียนอนันดาโยคะ ชาลา โดยมาสเตอร์อนูป คุปตะ โดยมีครูแอปเปิ้ล เป็นครูผู้ช่วยและผู้แปลตลอดการอบรม

Back To Top