โรงเรียนอนันดาโยคะพาราไดซ์

โรงเรียนได้จัดคอร์สอบรมครูโยคะ 200 ชั่วโมง สถานที่ของโรงเรียนสวยงาม สงบ ร่มรื่น เป็นรีสอร์ทบนเนินเขา ไกลจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่เพียงแค่ 20 นาที สอนโดยครูผู้สอนที่มีความรู้และมากด้วยประสบการณ์การสอนระดับสากล ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรโยคะสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา

คอร์สอบรมครูโยคะ ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก กระทรวงศึกษาธิการ และ องค์กรโยคะสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ดังต่อไปนี้

  • การฝึกอาสนะ
  • การจัดระเบียบร่างกาย และการใช้มือในการจัดท่าให้แก่ผู้เรียน
  • การใช้อุปกรณ์โยคะต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามศาสตร์และศิลปะ
  • ศิลปะการสื่อสารสำหรับครูโยคะ
  • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางด้านโยคะ
  • การออกแบบและร้อยเรียงท่าโยคะต่าง ๆ เข้าด้วยกันสำหรับการสอน
  • การทำความสะอาดร่างกายแบบโยคะ 6 ประการ
  • การฝึกปราณ
  • การฝึกสมาธิ และ โยคะนิทรา

ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตร ผ่านการอบรม คอร์สครูโยคะ 200 ชั่วโมง ที่สามารถขึ้นทะเบียนกับองค์การโยคะสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถทำงานโดยเป็นครูโยคะมีศักดิ์และสิทธิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

Back To Top