วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนันดาโยคะพาราไดซ์ เป็นสถานศึกษาที่พัฒนาครูโยคะมืออาชีพในระดับมาตรฐานสากล สิ่งแวดล้อมเป็นเลิศ สร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สร้างความสมดุลแห่งชีวิต เพื่อสภาวะสุขอย่างแท้จริง (อนันดา)

Back To Top