คอร์สอบรมครูโยคะ เมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย

กับโรงเรียนอนันดาโยคะ พาราไดซ์

ในปี 2563 โรงเรียนอนันดาโยคะ พาราไดซ์ ได้จัดคอร์สอบรมครูโยคะ ร่วมกับโรงเรียนทัตวา โยคะ ชาลา โรงเรียนอันดับ 1 ในเมืองฤาษีเกศ ประเทศอินเดีย บริหารโดยโยคีคามาล ซิงค์ ครูโยคะที่มีชื่อเสียงอันดับ 1 ด้านอัษฎางคโยคะ (แอชทังก้า) และจัดว่าเป็น 1 ใน 100 ของครูโยคะที่เป็นแรงบันดาลใจในอินเดีย

เมืองฤาษีเกศ ได้ขึ้นชื่อว่า “เมืองแห่งโยคะโลก” ตั้งอยู่บริเวณตอนเหนือของอินเดีย ภายใต้เทือกเขาหิมาลัย เมืองนี้รู้จักกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู เป็นเมืองที่มีนักบวช นักปราชญ์มาแสวงบุญและปฏิบัติธรรมจากทั่วโลกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน

เราได้จัดคอร์สอบรมครูโยคะ 200 ชั่วโมง ที่โรงเรียนทัตวา โยคะชาลา โรงเรียนอัษฎางคโยคะ (แอชทังก้า) ที่เก่าแก่แห่งแรกของเมืองฤาษีเกศ โดยคอร์สอบรมได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากองค์กรโยคะสากล แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้ดังต่อไปนี้

 • การฝึกอาสนะ
 • การจัดระเบียบร่างกาย และการใช้มือในการจัดท่าให้แก่ผู้เรียน
 • การใช้อุปกรณ์โยคะต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามศาสตร์และศิลปะ
 • ศิลปะการสื่อสารสำหรับครูโยคะ
 • กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทางด้านโยคะ
 • การออกแบบและร้อยเรียงท่าโยคะต่าง ๆเข้าด้วยกันเพื่อการสอน
 • การทำความสะอาดร่างกายแบบโยคะ 6 ประการ
 • การฝึกปราณ
 • การฝึกสมาธิ และ โยคะนิทรา

หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง และสามารถขึ้นทะเบียนกับองค์กรโยคะสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถทำงานเป็นครูโยคะมีศักดิ์และสิทธิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

คอร์สอบรมอัษฎางคโยคะ ซีรีย์แรก (แอชทังก้า ไพรมารี่ ซีรีย์ )

– 100 ชั่วโมง (RYT 100) 1-11 เมษายน 2563
– 200 ชั่วโมง (RYT 200) 1-24 เมษายน 2563
– 300 ชั่วโมง (RYT 300) 1-30 เมษายน 2563

คอร์สอบรมอัษฎางคโยคะ ซีรีย์ที่สอง (แอชทังก้า  เชเคิลดารี ซีรีย์)
– 300 ชั่วโมง (RYT 300) 1-30 เมษายน 2563

(เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา: รัฐบาลอินเดียได้ประกาศเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 ในการยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยว จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ทางโรงเรียนขอประกาศเลื่อนคอร์สการอบรม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทั้งนี้วันเวลาการอบรมจะประกาศให้ทราบอีกครั้งทางเว็บไซต์ หรือเฟสบุ๊ค)

ค่าลงทะเบียน

คอร์สอบรมครูโยคะ 100 ชั่วโมง: 900 ดอลล่าร์สหรัฐ

คอร์สอบรมครูโยคะ 200 ชั่วโมง: 1,800 ดอลล่าร์สหรัฐ

คอร์สอบรมครูโยคะ 300 ชั่วโมง: 2,700 ดอลล่าร์สหรัฐ

 • ค่าลงทะเบียน รวมที่พัก (แบบห้องนอนเดี่ยว) อาหารแบบมังสวิรัติวันละ 2 มื้อ (มื้อสาย และมื้อเย็น) เบรกชา-ขนมวันละ 1 มื้อ นอกจากนี้ยังรวมอุปกรณ์การเรียน
 • ค่าลงทะเบียนเรียน รวมการแปลตลอดคอร์สอบรม
 • ค่าลงทะเบียนเรียน ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าทำพาสปอร์ต ค่าทำวีซ่า และค่าบริการรถรับส่งสนามบิน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกประเภทเป็นความรับผิดชอบของผู้เรียน
 • ผู้เรียนควรนำเสื่อโยคะ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม ของใช้ส่วนตัวและยาประจำตัวมาเอง

 

ตารางการเรียนประจำวัน

ตารางเรียนประมาณ 8-12 ชั่วโมงต่อวัน ดังต่อไปนี้

 • 06:30 – 08:00 — ปราณายามะ / สมาธิ / การสวดมันตรา
 • 08.30 -10.15 – การฝึกอาสนะ [อัษฎางคโยคะ(แอชทังก้า): แบบมีครูนำคลาส และแบบมัยซอร์]
 • 10:30 – 12:00 — อาหารมื้อเช้า / อาหารมื้อสาย / เวลาพัก / ทำการบ้าน
 • 12:00 – 13:30 — หลักสำคัญของโยคะ / ปรัชญาโยคะ / โยคะสูตร
 • 14:00 – 15:00 — โยคะนิทรา / เวลาพัก
 • 15:00 – 16:00 — เวิร์กชอป / ทำการบ้าน / เรียนกับครูรับเชิญพิเศษ
 • 16.00 – 18.00 — การฝึกอาสนะ / การจัดระเบียบร่างกายพร้อมรายละเอียดเชิงลึก
 • 18:30 – 19:30 — อาหารมื้อเย็น
 • 19:30 – 20:30 — เวลาพัก / ทำการบ้าน
 • 20:30 – 21:30 — เวลาเงียบ / เวลาสมาธิ
 • 21:30 – 06.00 — นอน

*ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพอากาศตามฤดูกาลนั้น ๆ

Back To Top