คอร์สอบรมครูโยคะ

คอร์หัตถะวินยาสะ หรือ หฐวินยาสะ

(Hatha Vinyasa)

หัตถะวินยาสะ หรือ หฐวินยาสะ: เป็นโยคะที่ใช้มีท่าอาสนะไม่ยาก และมีประโยชน์ในการช่วยให้ร่างกายยืดหยุ่น ควบคุมการหายใจ ช่วยเพิ่มความสมดุลให้ร่างกายและจิตใจ  เน้นที่การหายใจเข้าออก พร้อมการเคลื่อนไหวเข้าท่า  โดยทุก ๆท่าหรืออาสนะจะมีการเชื่อมต่อจากท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่ง ที่เรียกว่า วินยาสะ เมื่อแยกระหว่าง หัตถะโยคะ กับ วินยาสะโยคะ สิ่งที่แตกต่างกันคือ หัตถะโยคะเน้นที่การเคลื่อนไหวแบบนุ่มนวล ยืดเหยียดแบบช้า ๆ เบา ๆ เน้นการจัดระเบียบร่างกาย  เน้นความสงบจากการประสานกาย ใจและจิตวิญญาณเข้าด้วยกัน ส่วนวินยาสะ จะเป็นการเพิ่มความร้อนในร่างกาย ใช้พลัง เรียกเหงื่อในการฝึก และเพิ่มความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมคอร์สนี้ ได้แก่ อาสนะ การจัดระเบียบร่างกายพร้อมรายละเอียดเชิงลึก การจัดระเบียบร่างกายด้วยการใช้มือ การออกคำสั่งทางวาจา การประยุกต์ท่าอาสนะให้เหมาะสมกับร่างกายผู้เรียนแต่ละคน การฝึกพันธะ ปราณายามะ การชำระล้างร่างกายทางอายุรเวท การฝึกสมาธิ และการฝึกสอน

ในการเรียนรู้การจัดระเบียบร่างกายด้วยการใช้มือ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การจัดระเบียบเชิงลึกในทุก ๆอาสนะในท่าพื้นฐานของหัตถะโยคะ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สอบรมครูโยคะได้แก่

 • ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นจากการฝึกอาสนะ โดยเน้นพื้นฐานของการจัดระเบียบร่างกายที่ถูกต้อง
 • ร่างกายมีความยืดหยุ่น ยืด เหยียดได้มากขึ้นในทุก ๆอาสนะ จากการช่วยปรับอาสนะอย่างปลอดภัย นุ่มนวลโดยครูผู้สอน
 • การหายใจมีความผ่อนคลาย ลมหายใจมีความยาวและลึกมากขึ้น ด้วยเทคนิคของการใช้หลักปราณายามะ
 • ได้ประสบการณ์แห่งความสุข สงบจากการปฏิบัติสมาธิ
 • เข้าใจถึงหลักปรัชญาโยคะ และเรียนรู้ความเป็นมาของโยคะจากประวัติศาสตร์
 • เรียนรู้ถึงการประสาน กาย ใจ จิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียว โดยผ่านบทสวดมันตราต่าง ๆ

 

คอร์สหัตถะวินยาสะ หรือ หฐวินยาสะ (Hatha Vinyasa) 100 ชั่วโมง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีเวลาจำกัด มีความต้องการที่จะฝึกและเรียนรู้ในเชิงลึก แต่ไม่มีความต้องการที่จะสอนโยคะ หรือเหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเก็บจำนวนชั่วโมงเพิ่มเติมจากที่ได้เรียนมาก่อน เพื่อปรับใบประกาศนียบัตรในระดับที่สูงขึ้นไป

คอร์สหัตถะวินยาสะ หรือ หฐวินยาสะ (Hatha Vinyasa) 200 ชั่วโมง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มความชำนาญและความมั่นใจในการเป็นครูโยคะ และเพื่อปรับเปลี่ยนพัฒนาตัวเองในการฝึกปฏิบัติในวิถีของโยคีขั้นที่สูงขึ้นไป เมื่อจบคอร์สหัตถะวินยาสะ หรือ หฐวินยาสะ (Hatha Vinyasa) 200 ชั่วโมงแล้ว ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรการอบรมคอร์สครู 200 ชั่วโมง (RYT 200) ซึ่งรับรองจากองค์กรโยคะสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา (Yoga Alliance, USA) ซึ่งสามารถสอนโยคะได้ทั่วโลก

ค่าลงทะเบียน

คอร์สหัตถะวินยาสะ หรือ หฐวินยาสะ (Hatha Vinyasa) 100 ชั่วโมง: 35,000 บาท

คอร์สหัตถะวินยาสะ หรือ หฐวินยาสะ (Hatha Vinyasa) 200 ชั่วโมง: 50,000 บาท

 • ค่าลงทะเบียนรวมที่พัก (ห้องพักรวม มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ อ่างล้างหน้า ห้องแต่งตัว พร้อมที่เก็บสัมภาระส่วนตัวแบบล็อคกุญแจได้ ปลั๊กไฟและไฟอ่านหนังสือหัวเตียงแบบส่วนตัว) อาหารมังสวิรัติ 2 มื้อ (มื้อสาย และมื้อเย็น) ชา-กาแฟ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ หนังสือ กาล้างจมูก สมุด ปากกา และเสื้อยืด
 • ผู้เรียนที่ต้องการพักห้องพักแบบห้องเดี่ยว สามารถเพิ่มค่าห้องจำนวน 12,000 บาท (สำหรับคอร์สเรียน 200 ชั่วโมง) หรือ 6,000 บาท (สำหรับคอร์สเรียน 100 ชั่วโมง)
 • ค่าลงทะเบียนรวมแถม ทริปพาเที่ยวเชียงใหม่ 1 วัน (ทริปพาเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขึ้นอยู่กับสถานการณ์)
 • ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าเดินทาง อาทิ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าบริการรับส่งสนามบิน
 • ค่าธรรมเนียมไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกประเภท
 • ผู้เรียนควรนำเสื่อโยคะ ผ้าเช็ดหน้า ผ้าขนหนู ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม ของใช้ส่วนตัวและยาประจำตัวมาเอง

 

ตารางการเรียนประจำวัน

ตารางเรียนประมาณ 8-12 ชั่วโมงต่อวัน ดังต่อไปนี้

 • 06:30 – 08:30 — การฝึกอาสนะ (หัตถะวินยาสะ)
 • 09:00 – 10:00 — ปราณายามะ / สมาธิ / การสวดมันตรา
 • 10:00 – 12:00 — อาหารมื้อเช้า / อาหารมื้อสาย / เวลาพัก / ทำการบ้าน
 • 12:00 – 14:00 — หลักสำคัญของโยคะ / ปรัชญาโยคะ / โยคะสูตร / กายวิภาคและสรีรวิทยาทางโยคะ
 • 14:00 – 15:00 — พักผ่อน
 • 15:00 – 16:30 — การจัดระเบียบร่างกายพร้อมรายละเอียดเชิงลึก / การจัดระเบียบร่างกายด้วยการใช้มือ
 • 16:30 – 17:30 — พักผ่อน
 • 17:30 – 19:00 — การฝึกอาสนะ / โยคะนิทรา
 • 19:15 – 22:30 — อาหารมื้อเย็น / เวลาพักผ่อน / ทำการบ้าน
 • 22:30 – 06.00 — นอน

*ตารางการเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สภาพอากาศตามฤดูกาลนั้น ๆ

Back To Top