โยคะ เวิร์กชอป

โรงเรียนได้จัดเวิร์กชอปในช่วงสุดสัปดาห์หรือวัดหยุดพิเศษ โดยการเชิญครูโยคะชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้ความรู้พิเศษ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆในการฝึกอาสนะโยคะ

Workshop Gallery

Back To Top