โยคะท่องเที่ยว

การบริการ

โยคะท่องเที่ยว

โรงเรียนได้จัดคอร์สอบรมครูโยคะ 200 ชั่วโมงในต่างประเทศ โดยหลักสูตรได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรโยคะสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้เรียนจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง และสามารถขึ้นทะเบียนกับองค์กรโยคะสากล ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถทำงานเป็นครูโยคะมีศักดิ์และสิทธิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดโยคะท่องเที่ยวสำหรับผู้สนใจที่อยากสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวในต่างประเทศในระยะสั้นประมาณ 1 สัปดาห์ ผู้เข้าร่วมจะได้รับประสบการณ์ในการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นของประเทศนั้น ๆ รับประทานอาหารที่แสนอร่อย การผจญภัยในต่างแดน และสัมผัสกับผู้คนต่างชาติ ต่างวัฒนธรรม เป็นการให้รางวัลกับชีวิตตัวเองอย่างแท้จริง

ทางโรงเรียน ได้จัดโยคะท่องเที่ยวในประเทศต่าง ๆ ดังนี้

  • อินเดีย
  • บาหลี
  • เวียดนาม
  • ไต้หวัน
Back To Top